Szanowni Państwo, 

Przekazujemy informacje dla Rodziców  o możliwości ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe w formie stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego dla uczniów.  

STYPENDIUM SZKOLNE – to pomoc finansowa dla ucznia polegająca na refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne skierowana do rodzin znajdujących się z trudnej sytuacji materialnej 

ZASIŁEK SZKOLNY – to pomoc finansowa wynikająca ze zdarzenia losowego mającego wpływ na proces edukacyjny ucznia 

Zadaniem tym na terenie Gminy Gdańsk zajmuje się Zespół Koordynacji Świadczeń Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25. 

Szczegółowe informacje, zasady przyznawania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, formularze wniosków są dostępne na stronie www.gcs.gda.pl 

Ważne! 
Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15.09.2021 r.