Podczas lekcji informatyki programujemy w Scratch. Prace uczniów można znaleźć na  STUDIU SZKOŁY