Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły

życzymy

dużo zdrowia

energii i wytrwałości, sukcesów zawodowych, uśmiechu każdego dnia,

niech podejmowany trud będzie źródłem

Waszej radości i społecznego uznania ...

                                                                              Uczniowie

                                                                                                Świetlica szkolna SP59

pliki do pobrania