MISJA SZKOŁY

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 59 dzięki współpracy nauczycieli i rodziców ma dobrą podstawę do podjęcia nauki na kolejnym etapie nauczania.

Jest dobrze wychowanym, przygotowanym do życia, zdolnym do realizacji wszelkich wyzwań, jakie stawia mu współczesny świat, młodym wartościowym człowiekiem.

WIZJA SZKOŁY

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była bezpieczna i nowoczesna, a panująca w niej atmosfera przyjazna uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.