Dyrektor szkoły: Elżbieta Niewiadomska-Abińska, nauczyciel matematyki 

Wicedyrektor: Beata Wilda, nauczyciel języka polskiego, terapii pedagogicznej