REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Portret postaci z serii o Harrym Potterze”

 

 
Wykonaj portret swojej ulubionej postaci z serii o Harrym Potterze według własnego pomysłu.

 

Cel konkursu:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,
  • rozwijanie wyobraźni dzieci I młodzieży.

 

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:

  • I kategoria – uczniowie klas I – III
  • II kategoria – uczniowie klas IV – VI

 

Forma pracy:

  • Technika dowolna, płaska,
  • Format pracy A3,
  • Na odwrocie pracy należy podpisać postać oraz umieścić dane autora tj: imię, nazwisko i klasę.

 

Termin dostarczania prac i rozstrzygnięcia konkursu:

  • Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 24. 11. 2023r.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30. 11. 2023r., wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.