Opłata za żywienie za miesiąc czerwiec wynosi:
  • Grupa "0" - 120 zł
  • Kl. I-VIII - 84 zł

Termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

Odliczenia z tytułu nieobecności dziecka na obiedzie w danym miesiącu pomniejszają kwotę do zapłaty w miesiącu kolejnym. 
Podstawą do odliczeń jest tylko wcześniej zgłoszona nieobecność, którą należy zgłosić w sekretariacie lub u intendenta szkoły.
Na stronie www.jemyzdrowo.edu.pl - oprócz aktualnego MENU jest dostępna kwota za obiady. Umieszczana jest na dzień 1 bądź 2  każdego miesiąca w pierwszym śniadaniu. 
numer konta: 76 1240 1268 1111 0010 3841 1606
Numer konta dotyczy osób, dla których jest to pierwsza umowa i które nie mają jeszcze indywidualnego numeru konta.
Przypominamy o terminowych wpłatach na INDYWIDUALNE NUMERY KONT DZIECI. Dzieci, które nie mają opłaconych posiłków nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej do czasu uregulowania zaległości.
Wpłaty dokonujemy za bieżący miesiąc- nie opłacamy posiłków miesiąc bądź dwa do przodu. Rodzice, którzy zrobili już wpłatę za styczeń będą mieli zwrot tej kwoty.

W załączniku aktualna umowa na wyzywienie ucznia.

pliki do pobrania