KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły
Elżbieta Niewiadomska – Abińska
wychowawca świetlicy szkolnej
Z – ca dyrektora szkoły
Beata Ptasińska
nauczyciel języka angielskiego
Oddziały przedszkolne
Agata Antonik
Anna Grodecka
Kinga Krawczyk
Eliza Pietrzak
Edukacja wczesnoszkolna
Anna Pyszowska (klasa IA)
Magdalena Tutaj (klasa IB)
Ewa Piepiora (klasa II A)
Paulina Grudzień (klasa II B)
Beata Galant (klasa IIIA)
Klasy IV  – VII
Katarzyna Dmowska - wychowanie do życia w rodzinie
Katarzyna Ejnik - technika, informatyka, wychowawca klasy IVA
Łukasz Franus - religia
Joanna Fruczek - język polski
Barbara Imianowska - religia
Agnieszka Jacewicz - Ciarka - wychowanie fizyczne, FitKlasa, wychowawca klasy VII A
Kamila Kmiecik - Nejman – muzyka
Aleksandra Kubawska – plastyka, geografia, wychowawca klasy VI A
Karolina Laszczuk - matematyka, chemia, wychowawca klasy V A
Anna Lewandowska - wychowanie fizyczne
Dorota Nagórna – język angielski, wychowawca klasy IV B
Joanna Sosnowska - język niemiecki, wychowawca klasy VI B
Agata Staszewska - język polski, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Katarzyna Szemelfejnik - historia, wos, wychowawca klasy V B
Iwona Szeląg - przyroda, biologia, wychowawca klasy VII B
Aleksandra Tęgowska - matematyka, fizyka,  wychowawca klasy VIII A
Teresa Wajgiert-Fraszczyńska – nauczyciel wspomagający ( klasa VIIIA)
Joanna Walkiewicz - etyka, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Artur Wilk – wychowanie fizyczne, EDB
Biblioteka
Beata Piejko
Świetlica 
Elzbieta Niewiadomska-Abińska
Anna Serkowska
Aleksandra Stiller
Joanna Walkiewicz
Adraianna Michałowska (urlop zdrowotny)
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Grażyna Giemza
Sporty wodne
Elżbieta Rusinek
Logopeda
Jagoda Król
Psycholog
Agata Rogowska
Pedagog
Natalia Chrzanowska