KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły
mgr  Elżbieta Niewiadomska – Abińska
nauczyciel matematyki
Z – ca dyrektora szkoły
mgr Beata Wilda
nauczyciel języka polskiego
Oddziały przedszkolne
mgr Anna Grodecka
mgr Paulina Grudzień
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Galant (klasa IA)
mgr Anna Bakowicz (klasa II A)
mgr Anna Pyszowska (klasa II B)
mgr Ewa Piepiora (klasa III A)
mgr Magdalena Tutaj (klasa III B)
Klasy IV  – VII
ks. mgr Piotr Dobek – religia
mgr Katarzyna Ejnik - technika
mgr Joanna Fruczek - język polski
mgr Barbara Imianowska - religia
mgr Agnieszka Jacewicz - Ciarka - wychowanie fizyczne, FitKlasa
mgr Kamila Kmiecik - Nejman – muzyka
mgr Maria Koman - fizyka
mgr Violetta Kopeć - nauczyciel wspomagający klasy
mgr Aleksandra Kubawska – plastyka, geografia, wychowawca klasy IV A
mgr Karolina Leszczuk - chemia
mgr Magdalena Ludkiewicz – Górska – matematyka, wychowawca klasy VIIIB
mgr Dorota Nagórna – język angielski, wychowawca klasy VII B
mgr Beata Piejko – informatyka, wychowawca klasy VIII A
mgr Beata Ptasińska – język angielski, wychowawca klasy VII A
mgr Anna Serkowska – Świrgoń – wychowawca świetlicy
mgr Joanna Sosnowska - język niemiecki
mgr Agata Staszewska - język polski, doradztwo zawodowe
mgr Teresa Stelmaszuk – historia, wychowawca klasy IV A
mgr Weronika Sus - wychowanie fizyczne, EDB, wychowawca klasy VI A
mgr Elżbieta Szeler - matematyka
mgr Iwona Szeląg - przyroda, biologia, wychowawca klasy V B
mgr Anna Szymanowska - wos
mgr Teresa Wajgiert-Fraszczyńska – nauczyciel wspomagający ( klasa VIIA)
mgr Artur Wilk – wychowanie fizyczne, EDB
Biblioteka
Dorota Jasińska – licencjat
Świetlica
mgr Ada Michałowska
mgr Anna Serkowska
mgr Renata Grabowska
Świetlica socjoterapeutyczna
mgr Grażyna Okoniewska 
Sporty wodne
mgr Elżbieta Rusinek
Logopeda
Psycholog
mgr Marta Żuralska
Pedagog
mgr Ewa Ściubeł