Oto adres elektronicznej skrzynki ePUAP przypisanej do naszej przedszkola/szkoły/placówki:
/SP59Gdansk/SkrytkaESP