Kierownicy – Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 59
1 IX 1960 – 30 IX 1962 Jan Gorczyński
30 IX 1962 – 31 I 1964 mgr Leonard Czerwiński1
II 1964 – 15 VIII 1974 mgr Marianna Lewandowska
16 VIII 1974 – 31 VIII 1978 mgr Feliksa Pogorzelska
1 IX 1978 – 31 VIII 1984 mgr Janusz Daszuta
1 IX 1984 – 30 VIII 1992 Teresa Bagińska
1 IX 1992 – 30 III 1998 dr inż. Sławomir Niecko
1 IV 1998 – 31 VIII 2013 mgr Barbara Ciereniewicz – Brzezińska
1 IX 2013 mgr Elżbieta Niewiadomska – Abińska
Szkoła nasza rozpoczęła działalność w 1960 roku. Położona na peryferiach Gdańska, przy ulicy Modrej 2, wzięła pod swe skrzydła młodzież z Olszynki.
W pierwszym roku nauki do szkoły uczęszczało 871 uczniów. Edukacją zajmowało się 21 nauczycieli.Personel administracyjny liczył 15 osób.
Jesienią 1966 rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „Olszynka”, która istnieje do dziś. Nadal pracują w niej uczniowie i robią to bardzo chętnie
.

Od samego początku szkoła osiągała sukcesy w sporcie. Za wybitne sukcesy w Igrzyskach Młodzieżowych (18 X 1967) szkoła uzyskała wyróżnienie z Urzędu Miasta.
Uczniowie szkoły uczestniczyli w różnorodnych imprezach kajakowych, gdzie odnosili spore sukcesy (głównie dziewczęta).
W roku szkolnym 1974/75 w szole naszej funkcjonowała tzw. „Scuola Italiana”, której kierownikiem był Egidio Dragonetti. Uczyły się w niej dzieci włoskich specjalistów, którzy pomagali przy budowie Rafinerii Gdańskiej.

Do roku 1994 szkoła nie miała swojego patrona. Ówczesny dyrektor dr inż. Sławomir Niecko rozpoczął starania o nadanie jej imienia. Wysiłki te zostały uwieńczone sukcesem.

Na patrona wybrano 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka. Ksiądz Prałat Henryk Jankowski ufundował szkole sztandar, a nauczycielka z naszego grona pedagogicznego mgr Elżbieta Kwias specjalnie na tę uroczystość ułożyła słowa hymnu szkolnego do muzyki skomponowanej przez p. S. Kwiatkowskiego

Od tej pory tradycją stało się pasowanie na ucznia klasy pierwszej (prawdziwą szablą) przez przedstawiciela kombatantów, a żyjący żołnierze 1 Dywizji Pancernej są częstymi gośćmi w naszej szkole. Rokrocznie obchodzimy kolejne rocznice nadania imienia, a uczniowie nasi pogłębiają wiedzę na temat 1 Dywizji Pancernej i biorą udział w konkursach o patronie. W październiku 2001 roku delegacja uczniów wraz z opiekunami i kombatantami wyjechała na wycieczkę szlakiem 1 Dywizji Pancernej. W czasie tej wyprawy odwiedziła grób gen. S. Maczka i złożyła na nim kwiaty.