DLA KLAS ÓSMYCH

Zapraszamy do odwiedzania profili Facebookowych naszych klas:

KLASA PANI EWY

KLASA PANI BEATY

KLASA PANI BEATY I PANI TERESY

oraz naszego szkolnego Koła Wolontariatu:

WOLONTARIAT