DLA KLAS ÓSMYCH

Zapraszamy do odwiedzania profili Facebookowych naszych klas:

KLASA PANI EWY

KLASA PANI BEATY

KLASA PANI MAGDY

oraz naszego szkolnego Koła Wolontariatu:

WOLONTARIAT