Opłata za żywienie za miesiąc czerwiec wynosi:
  • Grupa "0" - 120 zł
  • Kl. I-VIII - 84 zł

Termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

Odliczenia z tytułu nieobecności dziecka na obiedzie w danym miesiącu pomniejszają kwotę do zapłaty w miesiącu kolejnym. 
Podstawą do odliczeń jest tylko wcześniej zgłoszona nieobecność, którą należy zgłosić w sekretariacie lub u intendenta szkoły.