Radosnych, beztroskich ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Wielu słonecznych dni spędzonych w towarzystwie przyjaciół.

życzy:

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne SP 59