W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia sportów wodnych odbywają się w poniedziałki i w środy od godz. 13.30.