Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska – plakaty wykonane przez uczniów; dekoracja holu – Co zagraża środowisku? – wystawa; moda na recykling – przebrany manekin; warsztaty ekologiczne poprowadzone przez uczennice z kółka przyrodniczego dla uczniów klas młodszych – 05.06.2022.