1.Prelekcja pt. „Lekcje z czasów pandemii. Jak zdrowie planety wpływa na zdrowie jej mieszkańców?”
2. Nasz drugi mózg – czyli o cichej współpracy jelit z mózgiem” – wykład online Karolina Zabłocka, Małgorzata Dostatni.
3. „Nawyki” – wykład online Zuzanna Kulik, Samuela Szeliga.
4. „Suplementacja dla zdrowia Twojego mózgu!” – wykład online Magdalena Ochocka.
5. „Co łączy obgryzanie paznokci, skubanie skóry i wyrywanie włosów? - kilka słów o BFRB” – wykład online Julia Netczuk.
6. Udział w warsztacie pt. „ Moje emocje” – przeprowadzonym przez pedagoga szkoły.
7. Udział w warsztacie pt. „ Atmosfera w klasie, tolerancja” – przeprowadzonym przez pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku.
8.Udział w warsztacie pt. „ Jak się czuję, czego potrzebuję?” – przeprowadzonym przez pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku.
9. W ramach godzin wychowawczych w kl. VIII odbyło się 7 spotkań z psychologiem dot. radzenia sobie ze stresem, nałogami oraz pielęgnowaniem zdrowia psychicznego.
10. Pogadanki dotyczące zagrożeń i konsekwencji nadmiernego korzystania i uzależnienia od komputera i telewizji.
11. Udział w projekcie „Tydzień Szczęścia” – 20-27.09.2021.
12. Udział w warsztatach w Muzeum Niewidzialny Gdańsk – wejście na chwilę w świat osób niewidomych i odkrycie rzeczywistości za pomocą wszystkich zmysłów z wyjątkiem wzroku. Wycieczka emocjonalna i dydaktyczna pod opieką przewodnika – osoby niewidomej.