27 IX 2022 - Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu „EKO – SZKOŁA2022” – Szkoła otrzymała Certyfikat EKO – SZKOŁY, uczniowie koła biologicznego i przyrodniczego - dyplomy za aktywny udział w projekcie, zaś nauczyciel –  Ceryfikat Promotora Ekologii