Inicjatywą w tym zakresie wykazał się ówczesny dyrektor szkoły (od1992 r.) dr inż. Sławomir Niecko, który zainteresował swoim pomysłem Zarząd Wojewódzki Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i jego prezesa Władysława Dwojaka. Pomysł poparła Rada Pedagogiczna Szkoły, młodzież i rodzice widząc w tym szansę na lepszą pracę wychowawczo – dydaktyczną we współpracy ze środowiskiem Kombatantów. Patronem szkoły została 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka przy poparciu i pisemnej zgodzie żyjącego jeszcze wtedy dowódcy. Na nadanie imienia szkole wyraził zgodę również ówczesny prezydent miasta Gdańska oraz władze oświatowe (oficjalne wystąpienie dyrektora szkoły – pismo z dn. 24. 01.1994 r.). Uroczyste nadanie imienia szkole nastąpiło dnia 2. 05.1994r. Podczas uroczystej mszy Metropolita Gdański ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił Sztandar Szkoły, który następnie przekazano Samorządowi Uczniowskiemu. Fundatorem Sztandaru był ks. prałat Henryk Jankowski, a zaprojektował go p. Mieczysław Filipczuk. W trakcie uroczystości społeczność szkolna odśpiewała hymn szkoły, skomponowany przez muzyka, nauczyciela SP nr 57 Stanisława Kwiatkowskiego. Słowa hymnu napisała nauczycielka naszej szkoły p. Elżbieta Kwias.
Następujący goście zaszczycili swoją obecnością uroczystość:
– wojewoda gdański – Maciej Płażyński;
– przedstawiciel Prezydenta RP Jerzy Antonowicz – członek Rady Prezydenckiej;
– wiceprezydent Gdańska Dariusz Śmiałkowski;
– wiceprezydent Gdańska Andrzej Skrzypek;
– radny Rady Miasta Gdańska Jerzy Fryzowski;
– ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski Metropolita Gdański;
– ambasador Królestwa Holandii Sjerd Gosses;
– Kurator Oświaty Danuta Kledzik;
– naczelnik Wydziału Edukacji Waldemar Nocny;
– wizytator Iwona Michowska;
– dyrektor Kształcenia Podstawowego Roman Tempski;
– poseł Ziemi Gdańskiej Ryszard Olszewski;
– dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża płk. A. Malinowski;
– z-ca dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża Stanisław Tomczyk;
– w imieniu dowódcy Marynarki Wojennej RP. Komandor A. Drzewinki;
– płk. Andrzej Głuszek z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
– płk. Fallet z Francji;
– przedstawiciele służb dyplomatycznych i konsularnych:
– attaché Królestwa Belgii;
– attaché ambasady francuskiej Allete Glylles;
– konsul Królestwa Holandii Wojciech Kolańczyk;
– konsul Niemiec Dorotce Boden;
– konsul Federacji Rosyjskiej Aleksander Smirnow;
– ks. prałat Henryk Jankowski;
– proboszcz parafii pod wezwaniem NP NMP ks. kanonik Bogdan Napierała;
– kapelan Marynarki Polskiej kpt. Wacław Stępień;
– prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Zbigniew Korwin – Sokołowski;
– przedstawiciel MOSiR Marek Bumblis;
– dyrektorzy Szkół nr 4, 6, 20, 29, 34, 38, 39, 57, 65, Liceum Muzycznego.
Głos na uroczystości zabrali:
– Wojewoda Gdański Maciej Płażyński;
– Kurator Oświaty Danuta Kledzik;
– prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Władysław Dwojak;
– ambasador Królestwa Holandii Sjen Gosses.
Homilię wygłosił ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Oprawa uroczystości:
– Chór Kombatantów;
– Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego;
– orkiestra wojskowa;
– poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół;
– dekorację zaprojektowała nauczycielka plastyki pani Regina Pobereżna;
– Izbę Pamięci 1 Dywizji Pancernej opracowały i wykonały mgr Ludwika Marianowska i Regina Pobereżna.
 mgr Ludwika Marianowska