WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2023/24 - Szkoła Podstawowa nr 59 im. I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Nasza szkoły przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu czytelniczego WMC (Wielkiego Maratonu Czytelniczego).

Przygoda z Maratonem rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w maju. Nasi uczniowie będą rywalizować z kolegami z całej Polski w kategoriach:

  1. Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)
  2. Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych)

Celami konkursu są:

  1. Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci (beletrystyka, biografia, literatura popularnonaukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu).
  2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  3. Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Konkurs polega na czytaniu pozycji wskazanych przez Organizatorów.

ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2023/2024

 

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3)

 

1.Chylińska Agnieszka, Zezia i wszystkie problemy świata

2.Funke Cornelia, Kraina smoków

3.Hagerup Klaus, O dziewczynce, która chciała ocalić książki

4.Januszewska H., Żelazne trzewiczki, Kazimierz Wójcicki, Dąb albo barani kożuszek, Józef Ignacy Kraszewski, O królewnie czarodziejce [w:] Baśnie polskie. Cudowna studzienka

5.Łapiński Krzysztof, Dzik Dzikus

6.Mikulska Eliza, Zaczarowana pani bibliotekarka

7.Wajrak Adam, Lolek

 

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6)

 

1.Chmielewska Joanna, Maciejka Gwizd

2.Crowell Cressida, Wojownicy i czarodzieje. Jak upolować wiedźmę?

3.Loth-Ignaciuk Agata, Draka w muzeum

4.Majgier Katarzyna, Abrakadabra… Mamy problem!

5.Olech Joanna, Tym razem ci się upiekło

6.Robinson Barbara, Najlepsze jasełka

Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel poinformuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł nowej lektury zostanie podany też na stronach.

W terminach wskazanych w Regulaminie WMC Szkolni Opiekunowie WMC przeprowadzą testy sprawdzające znajomość treści oraz rozumienie problematyki lektury dla danej grupy wiekowej. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów, otrzymają tytuł Laureata lub Finalisty, zaś najlepszy uczeń ze szkoły, w której nikt nie zdobył takiego tytułu zdobędzie Wyróżnienie. Progi dla otrzymania tytułów Laureata i Finalisty wynikają z ilości sklasyfikowanych uczestników w poszczególnych grupach wiekowych oraz rozkładu punktów.

Fundatorem nagród książkowych dla laureatów jest Miasto Gdańsk.

TERMINY TESTÓW:

1 Test 1. – 17 X 2023 
2 Test 2. – 14 XI 2023
3 Test 3. – 12 XII 2023 
4 Test 4. – 9 I 2024
5 Test 5. – 13 II 2024 
6 Test 6. – 12 III 2024 
7 Test 7. – 9 IV 2024

Lektury na wrzesień 2023 r.:
Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):
Agnieszka Chylińska, Zezia i wszystkie problemy świata


Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
Joanna Olech, Tym razem ci się upiekło

Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatora:

Koordynator szkolny:

Beata Piejko

 
powrót do góry